اداره امور پژوهشی

شرح وظایف اعضای هیات علمی در امور پژوهشی:

  • دبیری شورای پژوهشی دانشکده
  • هماهنگی امور پژوهش‌های بنیادی
  • نظارت بر حُسن اجرای طرح‌های مصوب پژوهشی
  • برآورد و نظارت بر اعتبارات پژوهشی (گرنت) دانشکده
  • برپایی سخنرانی‌های علمی- تخصصی
  • بررسی زمینه‌های پژوهشی و پیشنهاد طرح‌های لازم بر اساس نیازها و اولویت‌های پژوهشی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی
  • برنامه‌ریزی، پیشنهاد تدوین، تالیف و ترجمه کتاب‌ها و مقاله‌های علمی
  • برنامه‌ریزی جهت بازدید دانشجویان از سازمان‌ها، دستگاه‌ها و مراکز علمی و صنعتی و سایر موارد حسب مورد
  • معرفی دانشجویان به مراکز پژوهشی جهت تحقیقات و مراکز حمایت کننده از پایان‌نامه خارج از قرارداد.

 

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017