گروه مدیریت بازرگانی گروه مدیریت بازرگانی

معرفی گروه:

این گروه که در سال 1343 در دانشکده مدیریت (مؤسسه علوم اداری و بازرگانی سابق) شکل گرفته است، با دو گرایش بازاریابی و سیاست‌گذاری بازرگانی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اقدام به پذیرش و تربیت دانشجو می‌کند. رویکرد اصلی در برگزاری مقاطع مختلف تحصیلی، افزایش قدرت تجزیه و تحلیل مسائل روز کسب و کار، توان نظریه پردازی و توانمندی حل مسائل و ارائه راهکارهای متنوع عملیاتی برای مسائل مختلف پیش روی کسب و کارها است.

در گرایش بازاریابی، دیدگاه نسبت به آن به مثابه یک عنصر حیاتی برای رشد طبیعی هر کسب و کار است و نقش آن در سازمان خلق ارزش از طریق شناخت دقیق‌تر نیازهای مشتریان و ارائه محصولات و خدمات خلاقانه، بیان ارزش از طریق کانال‌های مختلف و همچنین برندسازی و کسب ارزش خلق شده با قیمت‌گذاری متناسب با شرایط بازار و رقابت با هدف کسب حداکثر ارزش است. دروس ارائه شده توسط اساتید این گروه موضوعات متنوعی از حوزه بازاریابی را در بر می گیرد.

در گرایش سیاست بازرگانی (مدیریت استراتژی)، شرکت ها به عنوان رقبا در فضای اقتصادی تحلیل می شوند. مسائل اصلی آنها شامل توسعه و اثربخشی استراتژی سازمان‌ها در دو سطح کسب و کار و هلدینگ؛ تحلیل فضای رقابتی کسب و کار و پایداری استراتژی در طول زمان است. تحقیقات و کلاس‌های ارائه شده توسط اساتید این گروه با بررسی جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، و سیاسی و با تمرکز بر رقابت محلی و جهانی پیگیری می‌شود.

معرفی رشته:

رشته مدیریت بازرگانی شامل مدیریت تحول، بازاریابی بین المللی و بازاریابی داخلی، روابط انسانی، فنون تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی و امور مالی و اقتصادی برای نیل به اهداف ذیل دایر شده است:

  •  افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی بر مدیریت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راه حل های مختلف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای آن؛
  • آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمان ها و مؤسسات بازرگانی – تجاری و صنعتی
  •  افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت شرایط و اوضاع و احوال متغیر اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژی و سیاسی و تطبیق برنامه های سازمان با شرایط جدید؛
  •   ایجاد زمینه لازم برای رشد فردی و حرفه ای.

در ضمن این گروه در سال 1384 موفق به اخذ مجوز راه اندازی و پذیرش دانشجو  مدیریت اجرایی گردید و برای کسب مجوز گرایش تجارت الکترونیک و دکتری مدیریت حرفه ای اقدامات عمده ای انجام داد.لازم به توضیح است که رشته مدیریت اجرایی اکنون دارای گروه مستقلی هستند.

 

دکتر هاشم آقا زاده