رئیس آموزش (مقطع کارشناسی) رئیس آموزش (مقطع کارشناسی)

دلخوش- اسماعیل

اسماعیل دلخوش

مدرک: کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت

تلفن: 61117631


همکاران آموزش (کارشناسی) همکاران آموزش (کارشناسی)

دلخوش- اسماعیل
دلخوش- اسماعیل
اسماعیل دلخوش
غفاری نوین- جواد
غفاری نوین- جواد
جواد غفاری نوین
قیاسی لیمنجوب- سید رضا
قیاسی لیمنجوب- سید رضا
سید رضا قیاسی لیمنجوب
کلانتری- مسلم
کلانتری- مسلم
مسلم کلانتری
مالکی- محمد باقر
مالکی- محمد باقر
محمد باقر مالکی