مهم- قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی (ورودی 94)

با توجه به این نکته که در دانشجویان مقطع کارشناسی (ورودی 94) در ترم بعدی (یعنی ترم دوم سال تحصیلی 1397) وارد ترم هشتم می‌شوند و طبق قوانین آموزشی می‌توانند تنها دو درس (به صورت تک درس) داشته باشند، و طبق جداول درسی بایستی تا این زمان تمامی دروس خود را گذرانیده باشند، لذا لازم است این عزیزان ضمن مشاهده کارنامه خود در سیستم جامع آموزش (گلستان) و کنترل آن با چارت برنامه درسی رشته خود، از پایان یافتن تمامی دروس (با نمره قبولی) اطمینان حاصل نمایند و چنانچه درسهای باقی مانده ایشان بیش از دو عنوان درسی باشد (بیش از تعداد تک درس) بایستی اداره آموزش برای این موضوع فکری کرده و کلاس در نظر بگیرد. 

بنابر این دانشجویان گرامی ضمن بررسی دقیق‏، در صورتی که احتیاج به ایجاد کلاس داشته باشند، درخواست خود را از طریق یک نفر (به عنوان نماینده گروه) تا روز سه شنبه 15 آبان ماه 97 (در ساعت اداری) به اداره آموزش اعلام نمایند (از پذیرش تک به تک دانشجویان معذور هستیم).

تذکر: در صورت عدم حضور مسؤول اداره آموزش، نماینده دانشجویان درخواست خود را به صورت کتبی (با ذکر تلفن همراه) تحویل کارشناس مربوطه دهد

اداره آموزش- مقطع کارشناسی


اخبار آموزشی و پژوهشی اخبار آموزشی و پژوهشی

کارگاه مقاله نویسی (با اعطای مدرک از کتابخانه دانشکده مدیریت)
کارگاه مقاله نویسی (با اعطای مدرک از کتابخانه دانشکده مدیریت)
کارگاه مقله نویسی
حذف و اضافه - کنترل نهایی - ارزشیابی (کارشناسی- ارشد- دکترا)
حذف و اضافه - کنترل نهایی - ارزشیابی (کارشناسی- ارشد- دکترا)
اعلام زمان حذف و اضافه- کنترل نهایی و ارزشیابی ترم اول سال 1397 (کارشناسی- ارشد- دکترا)
مهم- قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی (ورودی 94)
مهم- قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی (ورودی 94)
تعیین تکلیف دروس باقی مانده دانشجویان ورودی 94 برای ترم 8
اعطای فرصت مطالعاتی کوتاه مدت به دانشجویان دکترا در دانشگاههای داخل کشور
اعطای فرصت مطالعاتی کوتاه مدت به دانشجویان دکترا در دانشگاههای داخل کشور
فرصت مطالعاتی دکترا داخل کشور
سهمیه متقاضیان استعدادهای درخشان
سهمیه متقاضیان استعدادهای درخشان
سهمیه متقاضیان استعدادهای درخشان

اخبار عمومی اخبار عمومی

کارگاه های آموزشی کتابخانه دانشکده مدیریت
کارگاه های آموزشی کتابخانه دانشکده مدیریت
برنامه کارگاه های آموزشی کتابخانه دانشکده مدیریت
مسابقه ایده پردازی سه شنبه های مهدوی
مسابقه ایده پردازی سه شنبه های مهدوی
کانون مهدویت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده مدیریت برگزار می کند
بازدید از کارخانه لوازم آرایشی اکت (گروه صنعتی گلرنگ)
بازدید از کارخانه لوازم آرایشی اکت (گروه صنعتی گلرنگ)
بازدید از کارخانه لوازم آرایشی اکت (گروه صنعتی گلرنگ)
بازدید از کارخانه آدامس بایودنت (گروه صنعتی گلرنگ)
بازدید از کارخانه آدامس بایودنت (گروه صنعتی گلرنگ)
بازدید از کارخانه آدامس بایودنت (گروه صنعتی گلرنگ)
بازدید از کارخانه پاکشو (گروه صنعتی گلرنگ)
بازدید از کارخانه پاکشو (گروه صنعتی گلرنگ)
بازدید از کارخانه پاکشو (گروه صنعتی گلرنگ)