مهم- قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی (ورودی 94)

با توجه به این نکته که در دانشجویان مقطع کارشناسی (ورودی 94) در ترم بعدی (یعنی ترم دوم سال تحصیلی 1397) وارد ترم هشتم می‌شوند و طبق قوانین آموزشی می‌توانند تنها دو درس (به صورت تک درس) داشته باشند، و طبق جداول درسی بایستی تا این زمان تمامی دروس خود را گذرانیده باشند، لذا لازم است این عزیزان ضمن مشاهده کارنامه خود در سیستم جامع آموزش (گلستان) و کنترل آن با چارت برنامه درسی رشته خود، از پایان یافتن تمامی دروس (با نمره قبولی) اطمینان حاصل نمایند و چنانچه درسهای باقی مانده ایشان بیش از دو عنوان درسی باشد (بیش از تعداد تک درس) بایستی اداره آموزش برای این موضوع فکری کرده و کلاس در نظر بگیرد. 

بنابر این دانشجویان گرامی ضمن بررسی دقیق‏، در صورتی که احتیاج به ایجاد کلاس داشته باشند، درخواست خود را از طریق یک نفر (به عنوان نماینده گروه) تا روز سه شنبه 15 آبان ماه 97 (در ساعت اداری) به اداره آموزش اعلام نمایند (از پذیرش تک به تک دانشجویان معذور هستیم).

تذکر: در صورت عدم حضور مسؤول اداره آموزش، نماینده دانشجویان درخواست خود را به صورت کتبی (با ذکر تلفن همراه) تحویل کارشناس مربوطه دهد

اداره آموزش- مقطع کارشناسی


اخبار آموزشی و پژوهشی اخبار آموزشی و پژوهشی

چهارمین جشنواره پژوهش و آموزش
چهارمین جشنواره پژوهش و آموزش
چهارمین جشنواره پژوهش و آموزش
برنامه امتحانی پایان ترم اول سال تحصیلی 1397- دانشجویان آموزشهای الکترونیکی (مجازی)
برنامه امتحانی پایان ترم اول سال تحصیلی 1397- دانشجویان آموزشهای الکترونیکی (مجازی)
برنامه امتحانی پایان ترم اول سال تحصیلی 1397- دانشجویان آموزشهای الکترونیکی (مجازی)
کارشناسی- برنامه درسی و برنامه امتحانی ترم دوم سال تحصیلی 98-1397
کارشناسی- برنامه درسی و برنامه امتحانی ترم دوم سال تحصیلی 98-1397
برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم 1397- کارشناسی
کارشناسی- مقررات و راهنمای برگزاری امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 1397
کارشناسی- مقررات و راهنمای برگزاری امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 1397
مقررات و راهنمای امتحانات پایان ترم اول 97
ارشد- برنامه کلاسی ترم دوم سال تحصیلی 1397
ارشد- برنامه کلاسی ترم دوم سال تحصیلی 1397
برنامه کلاسی ترم دوم 97- دانشجویان ارشد

اخبار عمومی اخبار عمومی

مشاوره رایگان در حوزه پایان نامه
مشاوره رایگان در حوزه پایان نامه
حضور دانشکده مدیریت درجشنواره پژوهش و فناوری وزارت علوم در نمایشگاه بین المللی
حضور دانشکده مدیریت درجشنواره پژوهش و فناوری وزارت علوم در نمایشگاه بین المللی
حضور دانشکده مدیریت درجشنواره پژوهش و فناوری وزارت علوم در نمایشگاه بین المللی
کنفرانس بین المللی «مدیریت استراتژیک»
کنفرانس بین المللی «مدیریت استراتژیک»
کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
دانلود فایلهای تصویری و صوتی همایش مبارزه با فساد در ایران: نظام‌مند یا موردی؟
دانلود فایلهای تصویری و صوتی همایش مبارزه با فساد در ایران: نظام‌مند یا موردی؟
فایلهای صوتی و تصویری همایش مبارزه با فساد در ایران: نظام‌مند یا موردی؟
«جشنواره‌ نوآوری دانشکده‌ مدیریت» تحت عنوان (نوآورشو)
«جشنواره‌ نوآوری دانشکده‌ مدیریت» تحت عنوان (نوآورشو)
جشنواره نوآوری (نوآورشو)