نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آبدار اصفهانی- فاطمه

فاطمه آبدار اصفهانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : کارآفرینی سازمانی