گروه مدیریت صنعتی گروه مدیریت صنعتی

معرفی گروه:

گروه مدیریت صنعتی از سال 1376 ش. تشکیل شده است و اکنون در سه مقطع زیر فعالیت می‌کند:

  • کارشناسی: رشته مدیریت صنعتی
  • کارشناسی ارشد: رشته مدیریت صنعتی با گرایش‌های «تولید و عملیات»، »تحقیق در عملیات»، «کیفیت و بهره‌وری»، «زنجیره تأمین» و «مدیریت پروژه»؛ رشته مدیریت تکنولوژی
  • دکتری: رشته مدیریت صنعتی با گرایش‌های «مدیریت تولید»، «مدیریت تحقیق در عملیات» و «مدیریت سیستم‌ها»؛ رشته مدیریت تکنولوژی و رشته سیاستگذاری علم و فناوری

این گروه اکنون 5 استاد، 4 دانشیار و 7 استادیار عضو هیأت علمی دارد.

 

معرفی رشته:

رشته مدیریت صنعتی با اهداف زیر دایر شده است:

  • آشنایی دانشجویان با مسائل نظری دانش مدیریت صنعتی و کاربردهای علمی آن برای بهبود کارایی واحدهای صنعتی و اجرایی؛
  • به‌کارگیری نرم‌افزارهای مرتبط و موثر در مدیریت؛
  • به‌کارگیری مدل‌های ریاضی و منطقی در تصمیم‌گیری؛
  • تربیت نیروی متخصص به‌عنوان رابط بین مدیران و کارمندان اداری و فنی؛
  • افزایش قدرت تحلیل امور کاربردی با استفاده از یافته‌های کاربردی؛
  • آشنا نمودن دانشجویان با محیط‌های کار از طریق کارآموزی؛
  • تربیت نیروی متخصص در حوزه تصمیم‌گیری و حل مسأله؛