• کنفرانس

کنفرانس های سال 1397:

1- اولین همایش فساد در ایران: نظامند یا تصادفی؟ 

2- پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک - 3 و 4 بهمن ماه 1397 (جزئیات بیشتر)

3- سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال - 30 بهمن ماه 1397  (جزئیات بیشتر)

4- سومین کنفرانس منابع انسانی - 22 و 23 آبان ماه 1397 (جزئیات بیشتر)

4- همایش ملی بانکداری شرکتی - 2 آبان ماه 1397 (جزئیات بیشتر)

 

 

______________ اولین همایش فساد در ایران: نظامند یا تصادفی؟  ______________ 

رئیس همایش: محمدسعید تسلیمی

دبیر علمی همایش: مجتبی امیری

دبیر اجرایی همایش: داود حسینی هاشم زاده

تاریخ برگزاری همایش: ۱۷ آذر ۱۳۹۷

 

مکان: دانشکده مدیریت: ساختمان الغدیر- تالار الغدیر

 

______________ پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک ______________ 

____________________________________________________________________________________________

 

________________ سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال ___________________ 

____________________________________________________________________________________________

 

___________________ سومین کنفرانس منابع انسانی _____________________ 

____________________________________________________________________________________________

 

 

______________ پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک ______________