تحصیلات تکمیلی تحصیلات تکمیلی

کانالهای ارتباطی بر روی شبکه‌های اجتماعی تحصیلات تکمیلی جهت اطلاع رسانی

واحد سازمانی نام شبکه اجتماعی آدرس
تحصیلات تکمیلی تلگرام (دانشجویان کارشناسی ارشد)

@UTMScS

تحصیلات تکمیلی تلگرام (دانشجویان دکترای دانشکده)

@UTPhD

تحصیلات تکمیلی اساتید مدعو دانشکده

@UTInvited

 

 

برنامه نیمسال اول 96- 1395 مقطع کارشناسی ارشد

دانلود

نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب