مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات

معرفی گروه:

این گروه از سال 1384ش. با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد آغاز به کار کرد و اکنون در گرایش های  سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، کسب و کار الکترونیکی و مدیریت دانش (هوش کسب و کار و مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات) دانشجو می پذیرد.

اعضای هیأت علمی این گروه عبارتند از: 2 استاد تمام ، 2 دانشیار و 3 استادیار

معرفی رشته:

رقابت های تنگاتنگ بین سازمان ها با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات محیط رقابتی را بسیار پیچیده نموده است. مدیریت متکی بر نرم افزارها و فناروی اطلاعات، مدیریت هوشمند مبتنی بر اطلاعات و نیروی کار آزموده، منابع اصلی قدرت امروز و فردا هستند. تحولات عظیم فناوری اطلاعات، تحولات چشمگیری در اقتصاد، مدیریت و جامعه ایجاد کرده است. به ویژه پیوند دو فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات با یکدیگر و مطرح شدن مباحثی مانند تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و دولت الکترونیکی، پرداختن به مقوله مدیریت فناوری اطلاعات را فزونی بخشیده است.

اهداف گروه مدیریت فناوری اطلاعات به شرح زیر است:

  •  آموزش نیروی انسانی متخصص در زمینه اداره واحدها و معاونت های فناوری اطلاعات و همچنین مدیریت پروژه ها و طرح های فناوری اطلاعات در سازمان ها
  • جهت دهی علمی در زمینه تحقیقات بنیادی، توسعه ای و کاربردی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
  • امکان مشاوره مدیران سازمان های اجرایی در زمینه برنامه ریزی استراتژی، طراحی، توسعه و ارزیابی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات.