آموزش- مقطع تحصیلات تکمیلی آموزش- مقطع تحصیلات تکمیلی

دکترا- فرم اعلام آمادگی و تقاضای سمینار اول یا دوم در رابطه با پایان نامه

فرم تکمیل اطلاعات فردی، فرهنگی و ورزشی

ارشد و دکترا- طرح پیشنهادی پایان نامه-تحقیق کیفی

ارشد و دکترا- طرح پیشنهادی پایان نامه-تحقیق کمی

ارشد- فرم گزارش یک ماه مراحل تحقیق پایان نامه دانشجوی دوره کارشناسی ارشد

ارشد و دکترا- برگه تعهدنامه اصالت اثر

ارشد- برگه تسویه پایان نامه کارشناسی ارشد

ارشد- برگه اعلام آمادگی دفاع کارشناسی ارشد

ارشد- برگ درخواست مجوز اضافه سنوات در دوره کارشناسی ارشد

دکترا- برگه درخواست مجوز اضافه سنوات در دوره دکتری تخصصی

نمایش 1 - 10 از 13 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 2

آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته- مصوب 1373

آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته- مصوب 1388

آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته- مصوب1394

آیین نامه دوره دکترا-مصوب 1384

آیین نامه دوره دکترا- مصوب 1388

آیین نامه دوره دکترا-مصوب 1389

مقطع ارشد- مراحل اخذ و انجام درس پروژه پایانی رشته مدیریت کسب و کار (MBA)

مقطع ارشد- مراحل فارغ التحصیلی دانشجویان دوره آموزشهای الکترونیکی (مجازی)

مقطع ارشد- مراحل دفاع از پایان نامه و فارغ التحصیلی دوره‌های روزانه و شبانه

مقطع ارشد- فرایند فارغ التحصیلی دانشجویان

مقطع ارشد- فرایند چاپ و توزیع پایان‌نامه

مقطع ارشد- فرایند تصویب طرح پژوهشی (پروپوزال)

مقطع دکترا- فرایند چاپ و توزیع رساله

مقطع دکترا- فرایند فارغ التحصیلی دانشجویان

سرفصل تمامی رشته‌ها در مقطع ارشد

سرفصل دروس تمامی رشته‌ها در مقطع دکترا