English : فارسی
17:49 شنبه 29 آذر 1393/ 2014 20 Dec
اطلاعیه
خبرنامه
راهنما
طرح درس اساتید
دسترسی سریع

  قابل توجه دانشجویان دانشکده مدیریت
به منظور بهره مندی از پیشنهادها و انتقادهای سازنده وبه جهت ارتقاء و بهبود سطح آموزشی- پژوهشی و اداری دانشكده  به اطلاع كلیه دانشجویان گرامی  میرساند هر هفته در روز های مشروحه زیر دانشجویان میتوانند مستقیما با ریاست دانشكده مدیریت - جناب آقای دکتر حسنقلی پور- مستقر در ساختمان اداری، طبقه اول ملاقات و مشكلات ،انتقادات وپیشنهادات خود را با وی مطرح نمایند.
  یكشنبه ها: 18-16
  چهارشنبه ها:11-9      
تاریخ درج خبر:1393/01/16