ورودی اصلی دانشکده

ورودی اصلی دانشکده

اتاق دفاع

اتاق دفاع

اتاق شورا

اتاق شورا

سایت

سایت

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

حیاط دانشکده

حیاط دانشکده

پیام ریاست دانشکده

متن پیام

تاریخچه دانشکده

تاریخچه دانشکده

دانشکده مدیریت تحت عنوان موسسه علوم اداری در سال 1334 هجری شمسی به موجب عقد قرارداد بین دانشگاه تهران و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به منظور تربیت مدیران برای اداره سازمانهای دولتی و خصوصی ،در دانشکده حقوق دانشگاه تهران راه اندازی گردید و فعالیت خود را با همکاری گروهی از اساتید آمریکایی آغاز نمود. از شهریور 1336 اداره آن به متخصصان و اساتید ایرانی واگذار گردید و موسسه نیز بنام « موسسه علوم اداری و بازرگانی » تغییر نام یافت. در سال تحصیلی 44-1343 با تصویب شورای دانشگاه و تایید شورای مرکزی دانشگاه ها این مرکز علمی با تغییر نام به « دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی » به فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود ادامه داد. « دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران » از سال 1343 به آموزش دانشجویان در مقطع کارشناسی در رشته های علوم اداری و مدیریت بازرگانی و نیز در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های اداره امور دولتی و مدیریت بازرگانی و حسابداری اشتغال داشته است و در سال 1347 مقطع کارشناسی رشته حسابداری، در سال 55-1354 رشته دکترای مدیریت، در سال 1362 کارشناسی رشته مدیریت صنعتی و در سال 1366 کارشناسی مدیریت بیمه به رشته ها و مقاطع قبلی اضافه گردید. همچنین در سال 1367 دوره دکتری مدیریت پس از انقلاب فرهنگی مجددا" بازگشایی گردید. در تاریخ دی ماه سال 1378 بر اساس مصوبه شورای دانشگاه تهران و سپس در تیر ماه 1379، براساس مصوبه شور...

ادامه...

مرکز آموزش های مجازی

همایش ها و کنفرانس ها

مرکز آموزش های کاربردی