English : فارسی
22:11 سه شنبه 6 مرداد 1394/ 2015 28 Jul
اطلاعیه
خبرنامه
راهنما
طرح درس اساتید
دسترسی سریع

  قابل توجه دانشجویان دانشکده مدیریت
به منظور بهره مندی از پیشنهادها و انتقادهای سازنده وبه جهت ارتقاء و بهبود سطح آموزشی- پژوهشی و اداری دانشكده  به اطلاع كلیه دانشجویان گرامی  میرساند هر هفته در روز های مشروحه زیر دانشجویان میتوانند مستقیما با ریاست دانشكده مدیریت - جناب آقای دکتر حسنقلی پور- مستقر در ساختمان اداری، طبقه اول ملاقات و مشكلات ،انتقادات وپیشنهادات خود را با وی مطرح نمایند.
  دوشنبه و سه شنبه: 9-10